Niclas Rönnström
Utbildningschef för Rektorsprogrammet (vid Stockholms universitet)
E-post: niclas.ronnstrom@edu.su.se

Anna Forssell
Bitr. utbildningschef för Rektorsprogrammet
E-post: anna.forssell@edu.su.se

Monica Söderberg-Forslund
Vikarierande utbildningsledare för Rektorslyftet
E-post: monica.soderberg-forslund@edu.su.se

Rektorsprogrammets servicecenter

Eeva Koroma
IT-pedagog
Tfn: 076-103 39 83
E-post: eeva.koroma@edu.su.se

Ingela Näsström
Kursadministratör
Tfn: 08-1207 6257
E-post: rektorsprogrammet@edu.su.se