Internt

Nystartad pedagogisk forskning

Dialogtorg: Livslångt lärande i en föränderlig värld

Forskarstuderande vid Institutionen för pedagogik och didaktik bjuder in till presentation och samtal om pedagogik i vår omvärld. Välkommen!

Image: telefonist

Nu byter vi mobilnät från Telia till Tele2

Bytet sker via ett dolt SMS (alltså inget som användaren märker), och när nätbytet har skett märks det genom att det står Tele2 i telefonens display istället för som nu TDC, på alla enheter utom iPhone där det kommer stå TDC tills vidare trots att nätbytet har gått igenom.

 

De enheter som inte kunnat uppdateras automatiskt kommer vara tvungna att byta SIM-kort, med allt vad det innebär av nya PIN- och PUK-koder, föra över adressboken m.m.  I det fallet kommer kortet finnas hos telekontaktpersoner på de institutioner/motsvarande.
 
 

Frescatihallen

Vårens träningsaktiviteter i Frescatihallen

Vårens aktiviteter startar 9 januari. Motionspassen är gratis för universitetsanställda. För att kunna gå på motionspassen behöver du ett SU/Medley-motionskort. Du omregistrerar ditt kort inför en ny termin eller får som nyanställd ett nytt kort i Frescatihallens reception.

Bli synlig genom din profilsida

Sedan februari 2015 har varje medarbetare en egen profilsida på webben där de har möjlighet att presentera sig själva i bild och text. Sedan lanseringen har fler än 1500 medarbetare uppdaterat sina profilsidor, och sidorna är välbesökta med nära 500.000 besök under 2016.

Redigera-din-profilsida-bilder