I yrkesdidaktisk forskning är kunskapsområdet grundat i en yrkesverksamhet snarare än i ett traditionellt skolämne. Det fysiska rummet för undervisning och lärande kan vara en arbetsplats, en skolverkstad (en miljö som ska efterlikna en arbetsplats) eller en skola. 

Det som står i fokus är:

  • innehållet i yrke och yrkesutbildning
  • utformningen av utbildningsförlopp i relation till yrkesutbildningens innehåll och dess sociala och professionella kontext, samt
  • den formering av yrkesidentiteten som sker under utbildningen.

Specifikt för yrkesdidaktik är att undervisning och lärande sker i ett spänningsfält mellan arbete och skola. Detta kan vara både berikande och problematiskt – bland annat beroende på de varierande kulturer och kontaktytor som byggts upp under mycket lång tid.

Kontaktuppgifter:

Göteborgs universitet
Per-Olof Thång, prof.
e-post: per.olof.thang@gu.se
Telefon: 031-786 2239

Gun-Britt Wärvik
E-post: gun-britt.warvik@gu.se
Telefon: 031-786 2266

Linköpings universitet
Andreas Fejes
E-post: andreas.fejes@liu.se
Telefon: 013-282 136

Staffan Larsson
E-post: staffan.larsson@liu.su.se
Telefon: 013-282 116

Stockholms universitet
Ingrid Carlgren, prof.
E-post: ingrid.carlgren@inca.su.se

Viveca Lindberg
E-post: viveca.lindberg@edu.su.se
Telefon: 070-3803 031

Umeå universitet
Lisbeth Lundahl, prof.
E-post: lisbeth.lundah@educ.umu.se
Telefon: 090-786 69 20

Signild Lemar
E-post: signild.lemar@educ.umu.se
Telefon: 090-786 64 98

Jonas Olofsson
E-post: jonas.olofsson@educ.umu.se
Telefon: 090-786 64 45

International advisors:
Professor Stephen Billett, Griffith University, Australien
Professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet, Danmark
Associate professor Roslin Brennan Kemmis, Charles Sturt University