Forskning

    Forskargrupper

    Vid Institutionen för pedagogik och didaktik bedrivs forskning inom nio olika forskargrupper. Här finns information om projekt, forskare, samarbeten, seminarier och disputationer. 

    Våra forskare

    Här finns information om institutionens forskare såsom publikationer, forskningsprofil, undervisning och intervjuer i media.

    Forskningsnyheter