Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
HR

Ny bok om HR: Hur kan vi ta tillvara mänskliga resurser?

Ingela Bergmo Prvulovic är redaktör för en ny bok om HR, human resources, tillsammans med Helene Ahl och Karin Kilhammar. Bokens titel är "HR – Att ta till vara mänskliga resurser".

Flykting

Marianne Teräs och Ali Osman tilldelas medel för att skapa nätverk om migration och yrkesutbildning

Nordplus/Higher Education Program har tilldelat Marianne Teräs och Ali Osman medel för att skapa ett nordisk nätverk om migration och yrkesutbildning.

Thinking

Shu-Nu Chang Rundgren och Janne Kontio har fått forskningsmedel för studier i ämnesdidaktik

Shu-Nu Chang Rundgren och Janne Kontio och har tilldelats medel från områdesnämnden för humanvetenskap för varsin studie i ämnesdidaktik.

Sjukvård

Forskning om yrkesutbildning: inkludering, delaktighet, heterogena elevgrupper, genus och migration

Forskare och lärare inom yrkesutbildningsområdet har haft en internationell konferens med kollegor från Asien, Australien, Europa, Sydamerika och Afrika, under två dagar den 8-9 maj. Här berättar tre deltagare om sina intryck från konferensen och vilka teman inom forskningen som är aktuella just nu.

Kuba pinar del rio

UHR-medel för utbyte med universitet på Kuba

Ett utbyte med Universidad de Pinar del Rio på Kuba möjliggörs med medel från Universitets- och högskolerådets program Linnaeus-Palme. Institutionen för pedagogik och didaktik, med huvudsökande professor Lázaro Moreno Herrera, har beviljas 308 000 kronor.

Liza Haglund Stockholms universitet

Avhandling söker nya sätt att tolka lärprocesser

Liza Haglund diskuterar i sin avhandling teorier om lärande och lyfter fram en första skiss till ett nytt sätt att tolka komplexa lärprocesser. Den benämns epistemisk holism.

Skolbarn som leker: Mostphotos

Så når forskningen skolans ledare

Sedan förra våren har Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet ordnat konferenser på olika teman där forskare och yrkesverksamma möts och utbyter erfarenheter kring frågor som båda grupper är intresserade av.

Mimmi Waermö disputerar

Ny avhandling om barns lek

Mimmi Waermö disputerar på en avhandling om barn i skolår 4 och 5 och deras lek under skoldagens raster med fokus på deras förhandling, deltagande och agens/agentskap. Resultaten visar att barnens förhandling i lekverksamhet här specifikt rör förhandling av medverkan, förhandling av krav och förväntningar samt förhandling av roller och regler.

Vägledning mot flyktingar

CMINAR-projekt ska utveckla utbildning av vägledare som arbetar med flyktingar

4-5 maj möts lärare och forskare från fem europeiska universitet vid Institutionen för pedagogik och didaktik för att utveckla utbildningen för vägledare som arbetar med studie- och yrkesvägledning mot flyktingar.

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Institutionen på facebook